Strategische communicatie om een specifiek doel of resultaat te bereiken. Dit doe ik door sterk op de inhoud en vorm te zitten. De juiste boodschap aan de juiste persoon of doelgroep. Om zo op het goede moment via het meest geschikte kanaal het doel te bereiken.